het is onzezorgdat uw veiligheid wordtgewaarborgd!

ONZE WEBSITE WORDT VERNIEUWD

wij zijn druk met onze opdrachtgevers en willen ook u de juiste actuele informatie geven. daarom hebben we besloten om de huidige informatie niet meer te publiceren. 

Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuwe website met up to date informatie in een moderne layout.


Honden Security Midden Nederland (HSMN) is opgericht door Oscar van der Veen, voormalig politie specialist en sinds 1988 werkzaam op het gebied van veiligheid en agressiemanagement voor het bedrijfsleven maar ook voor de overheid.